اخبار

افتتاح پروژه تصفيه خانه فاضلاب مشترك شهرك صنعتي و منطقه ويژه اقتصادي يزد

با حضور سركار خانم دكتر معصومه ابتكار معاون محترم رئيس جمهور ورئيس حفاظت محيط زيست و معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و جمعی از مسوولان كشوري و استان یزد (مورخ 96/3/17)

بازدید مديرعامل محترم سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران وهیئت همراه از

 تصفيه خانه فاضلاب مشترك شهرك صنعتي و منطقه ويژه اقتصادي يزد (مورخ 95/5/20)

مراسم بيست و يكمين سالروز تأسيس شركت توسعه سراي خراسان ….

بازدید معاونت محترم عمران و محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی و هیئت همراه ( مورخ ۹۵/۵/۱۱ ) از

پروژه طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی توس 

بازدید معاونت محترم عمران و محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران وهیئت همراه از

 تصفيه خانه فاضلاب مشترك شهرك صنعتي و منطقه ويژه اقتصادي يزد (مورخ 94/10/9)

بازدید مدیر کل محترم سازمان بازرسی استان یزد(جناب حاج آقای طالبی)

بازدید پرسنل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی

مراسم بيستمين سالروز تأسيس شركت توسعه سراي خراسان

بازدید نماینده محترم مجلس شهرستان یزد از پروژه

 تصفيه خانه فاضلاب مشترك شهرك صنعتي و منطقه ويژه اقتصادي يزد  

بازديد مديرعامل شركت و مدير پروژه كارفرما از پروژه

 تصفيه خانه فاضلاب مشترك شهرك صنعتي و منطقه ويژه اقتصادي يزد   

بازديد كارفرما و مشاور از پروژه

اجرای عملیات اصلاح و تکمیل تأسیسات پیش تصفیه مدول اوّل تصفیه خانه فاضلاب سبزوار

بازديد معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت از پروژه

 تصفيه خانه فاضلاب مشترك شهرك صنعتي و منطقه ويژه اقتصادي يزد 

بازدید معاونت محترم وزیر صنایع و مدیر عامل صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران از پروژه

  تصفيه خانه فاضلاب مشترك شهرك صنعتي و منطقه ويژه اقتصادي يزد

بازدید استانداری و نهاد ریاست جمهوری از پروژه

  تصفيه خانه فاضلاب مشترك شهرك صنعتي و منطقه ويژه اقتصادي يزد

بازدید کارشناسان دیوان محاسبات از پروژه

  تصفيه خانه فاضلاب مشترك شهرك صنعتي و منطقه ويژه اقتصادي يزد