درباره

شرکت توسعه سرای خراسان (.TSCO) در سال 1374 با پشتوانه قوی از کارشناسان و نیروی فنی واخذ گواهینامه پیمانکاری در زمینه های ساختمان ، تأسیسات و تجهیزات شروع به فعالیت نمود و با عنایت به این که فعالیتهای عمرانی و توسعه ای علی الخصوص توسعه صنعتی که شاخصه مهم پیشرفت یک کشور بوده و بطور اجتناب ناپذیری با آلودگی و تخریب محیط زیست همراه می باشد.

جهت حفظ و صیانت از محیط زیست و نیل به توسعه پایدار با تغییر گواهینامه صلاحیت خود به رشته آب ، تأسیسات و تجهیزات درسال 1381 بصورت تخصصی فعالیت خود را در زمینه پروژه های زیست محیطی ( تصفیه آب و فاضلاب) آغاز نمود.