پروژه های در حال احداث

تصفیه خانه فاضلاب مشترک شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی یزد

پروژه طرح توسعه تصفيه خانه فاضلاب مشترك شهرك صنعتي توس

پروژه خط انتقال و شبكه توزيع پساب تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي توس