پرسنل کلیدی

  ییییی   احمد حضرتي
رئيس هيئت مديره و مدير عامل
کارشناس مهندسی برق از دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی EMBA
عضو انجمن مديريت اجرايي ايران
عضو انجمن مديران صنايع
عضو انجمن مهندسي ارزش
عضو انجمن بهره وري
ahazrati@khorasantsco.ir

—————————————————————————————

      علي زينالي
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر توسعه و بهره وری
کارشناس مهندسی مکانیک سیالات از دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی EMBA
عضو انجمن مديريت اجرايي ايران
عضو كميته راهبردي اجراي پروژه هاي طرح استراتژيك سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي
azeinali@khorasantsco.ir

—————————————————————————————

شهرام مولوی  
مدیر مطالعات و طراحي
کارشناس عمران از دانشگاه شریف
کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی از دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی                                                           دکترای مدیریت منابع آب از استرالیا
طراحی و محاسبه سازه های آبی و هیدرولیکی ، بتنی و فلزی و توسعه منابع آب
shmolavi@khorasantsco.ir

—————————————————————————————

 

مرتضی ملک جعفریان
مدیر بازرگانی ( سورسینگ و تأمین تجهیزات داخلی – خارجی )
کارشناس مهندسی مکانیک جامدات از دانشگاه سیستان و بلوچستان
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه تهران

—————————————————————————————

                                     

مهدي پهلواني
سرپرست فني و فرآيندي
کارشناس مهندسي عمران – عمران  از دانشگاه فردوسي مشهد
كارشناس ارشد مهندسي عمران – آب و فاضلاب از دانشگاه صنعت آب و برق تهران ( شهيد عباسپور )

—————————————————————————————

  

     سید علی حسینی     
سرپرست فنی و اجرايي
کارشناس مهندسی عمران-عمران

—————————————————————————————

 

 

ارسلان اصغر زاده   
مسئول اجرایی پروژه ها و سرپرست نصب و راه اندازی و بهره برداری تجهیزات تصفیه خانه ها

 

 

 

 

—————————————————————————————


علیرضا شفائی 
مسئول تجهیزات و تاسیسات الکتریکی
کارشناس مهندسی برق – قدرت
طراحی و محاسبه تاسیسات و تجهیزات الکتریکال