مدياي معلق

پکینگ مدیای معلق-بستربیوفیلم بیولوژیک (RANDOM MEDIA)
پکینگ مدیای معلق شناور و مستغرق(رندوم پکینگ) حوض هوادهی فرآیند MBBR,IFAS از جنس HDPE

مدیاهای معلق (رندوم مدیاها) یا پکینگ های تصفیه فاضلاب تولیدی شرکت توسعه سرای خراسان از جنس پلی اتیلن با دانسیته بالا (HDPE) ساخته شده و دارای تنوع با سطح ویژه های مختلف می باشد.

نوع مواد و طراحی رندوم مدیاها به گونه ایست که در فرآیندهای تصفیه فاضلاب به روش بیولوژیک لجن فعال، تشکیل بستر متحرک بیو فیلم بیولوژیک(biological bio film) یا (لجن بیولوژیک) جهت حذف بی او دی (BOD)، حذف سی او دی(COD) و آمونیاک یا ترکیبات ازته به راحتی صورت می گیرد.

این مدیا ها بصورت شناور (Moving Bed) بعنوان بستر متحرک و شناور رشد چسبیده یا به اصطلاح رشد چسبنده (Attach Growth) جهت رشد و تکثیر باکتریها عمل می کنند و باعث افزایش غلظت لجن فعال و افزایش سن لجن در فرآیند های تصفیه فاضلاب به روش هوازی هوازی (IFAS,MBBR) و فرایندهای تصفیه فاضلاب بی هوازی می گردند لذا به آنها پکینگ مدیا شناور نیز گفته می شود.

مدیاهای معلق همچنین سبب افزایش نیتریفیکاسیون و افزایش راندمان حذف آمونیاک و نیترات (حذف نیتروژن) طی فرآیند نیتریفیکاسیون می گردند. پکینگ مدیا های معلق بصورت مستغرق و شناور، به کمک هوای تزریقی از دیفیوزرها در مخزن هوادهی فرآیند حذف مواد آلی فاضلاب را انجام می دهند. این مدیاها بهترین انتخاب جهت اصلاح و افزایش ظرفیت و ارتقاء تصفیه خانه های در حال کار بدون نیاز به احداث واحد جدید و ساخت و ساز می باشد که به آنها Moving Media نیز گفته می شود.

شرکت مهندسی توسعه سرای خراسان تامین کننده انواع مدیاهای شناور با سطح ویژه گوناگون جهت اجرای پروژه های تصفیه آب و فاضلاب می باشد. مووینگ بد (moving bed) یا مووینگ مدیاها (moving media) از جنس پلی اتیلن با دانسیته بالا (HDPE) تولید می شوند.

همچنین در مزارع و استخرهای پرورش ماهی جهت حذف BOD و آمونیاک تولیدی توسط ماهی استفاده از رندوم مدیاها (random media) کاربرد وسیعی دارد. رندوم پکینگ ها یا همان پکینگ مدیاهای رندوم در مخازن و راکتورهای بیوفیلتر یا بایو فیلتر بعنوان بستر متحرک رشد چسبیده جهت تشکیل بیوفیلم بیولوژیک با افزایش سطح ویژه نقش اساسی در حذف آلاینده های موجود در فاضلاب ایفا می کنند.

در تصفیه فاضلابهای بهداشتی یا شهری و فاضلاب های صنعتی به روش صافی های چکنده مدیاهای شناور در واقع بعنوان بستر پرکننده فیلمی عمل می کنند. همچنین پکینگ مدیاهای شناور کالدنس در بیو فیلتر های تصفیه بیولوژیک آمونیاک یا آمونیوم حاصل از پساب مزارع و استخرهای پرورش ماهی کاربرد وسیعی دارد.

پکینگ مدیا معلق(Random Packing 2H)- 2H با سطح ویژه 537 و 437 متر مربع بر متر مکعب

پکینگ مدیا معلق(Random Packing) – با سطح ویژه 500 متر مربع بر متر مکعب. مهمترین مدلهای پکینگ مدیاهای آن شامل مدلهای پکینگ مدیا معلق تیپ یک(تیپ 1) مدل K1، پکینگ مدیا معلق تیپ دو(تیپ 2) مدل K2، پکینگ مدیا معلق تیپ سه(تیپ 3) مدل K3 می باشد که در صنعت تصفیه آب و فاضلاب بیشتر استفاده می شوند.

ویژگی های پکینگ مدیاهای های معلق و شناور :

  • وزن سبک
  • مقاوم در محیط های اسیدی و قلیایی
  • مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش
  • قابلیت شستشو

کاربردهای پکینگ مدیا های معلق :

  • افزایش سطح واحدهای بیولوژیک(بی هوازی و هوازی) و ظرفیت تصفیه خانه
  • افزایش غلظت لجن فعال حوض هوادهی(MLSS)
  • افزایش بارگذاری آلی
  • افزایش مقاومت سیستم در برابر شوکهای آلی و هیدرولیکی
  • ارتقا ظرفیت واحدهای هوازی، بی هوازی