پکینگ مدیا معلق

پکینگ ورقه ها، بلوک ها و یا قطعاتی از جنس PP می باشد که در برابر عوامل شیمیایی ، الکلی، اسیدها، گریس ها، روغن ها، چربیها و مواد بیولوژیک کاملاً مقاوم می باشند. آرایش هندسی سطح پکینگ باعث افزایش نسبت سطح به حجم می شود. پکینگ ها استفاده متنوعی در صنایع مختلف از جمله آب و فاضلاب، پالایشگاه و پتروشیمی، تهویه و … دارد.

موارد کاربرد پکینگ مدیا به شرح زیر است:

 1. در صنعت تصفیه فاضلاب به منظور افزایش سطح مخازن بیولوژیکی و کاهش ابعاد مخازن و افزایش راندمان تصفیه بیولوژیکی
 2. حذف نیترات از آب شرب به روش بیولوژیکی
 3. حذف آمونیاک از مزارع پرورش ماهی و افزایش ظرفیت آن
 4. برجُ های تماس مایع و گاز
 5. برجهای گاز زدایی
 6. برج های خنک کننده

استفاده از فرآیندهای رشد چسبیده در سیستمهای هوازی و بی هوازی با تثبیت میکروارگانیزمها بر روی پکینگ ها و تشکیل بیوفیلم موجب افزایش تعداد میکرواورگانیسم ها به صورت چسبیده و معلق می شود که این افزایش تعداد باعث کاهش ابعاد مخازن بیولوژیکی و افزایش راندمان تصفیه می گردد. در واقع پکینگ باعث افزایش سطح نسبت به حجم می شود. استفاده از پکینگ در راکتورهای بیولوژیک ضمن افزایش ظرفیت و راندمان تصفیه موجب افزایش مقاومت فرآیند نسبت به شوک های هیدرولیکی، شوک های آلی و سمی می شود. از دیگر مزایای استفاده از پکینگ کاهش فرار لجن مفید می باشد. یکی از مهمترین مزایای استفاده از پکینگ در تصفیه بیولوژیکی کاهش ابعاد مخازن و کاهش هزینه ساخت می باشد.

در صنعت آب و فاضلاب از پکینگ برای موراد زیر استفاده می شود:

 1. افزایش ظرفیت و راندمان فرآیندهای تصفیه فاضلاب
 2. ارتقا ظرفیت و افزایش راندمان تصفیه خانه های موجود
 3. در فرآیندهای شناورسازی(حذف چربی) سبب افزایش سرعت صعود ذرات چربی که این نوع پکینگ CPI نام دارد
 4. در فرآیندهای ته نشینی(زلال سازی) سبب افزایش سرعت ته نشینی ذرات معلق که این نوع پکینگ لاملا نام دارد

پكينگ مدیای این شرکت برای استفاده در تصفیه فاضلاب از جنس PP  با استفاده از بهترین مواد اولیه تولید می شوند. این پکینگ ها در سطح ویژه های مختلف و بصورت ثابت و معلق تولید می گردند این پکینگ ها کاملا در برابر ضربه، سایش و نور ماورا بنفش کاملا مقام هستند. این پکینگ ها کاملا قابل شستشو بوده و از قابلیت خود پالایی بالایی برخوردارند.

مشخصات پکینگ مدیا ها :

نوع معلق

Specification
Type K1 K3
Total Surface Area 480±6% m2/m3 725±6% m2/m3
Total Protected Surface 369.6 m2/m3 620.6 m2/m3
Density per cubic meter 87±3 kg 100±2 kg
Approximate dimensions 19×14 ±6% mm 32×14 ±5% mm
Material Filled  PP & HDPE with Friction Factor Filled  PP & HDPE with Friction Factor
Density 0.92 – 0.97 gr/cm3 0.92 – 0.97 gr/cm3
Surface roughness coefficient 23% 23%
The number of media in a liter 160 52
Weight per liter Media 87 gr 100 gr

تامین انواع پکینگ مدیاي معلق از جنس PP

پکینگ مدیا

پکینگ ورقه ها، بلوک ها و یا قطعاتی از جنس PP می باشد که در برابر عوامل شیمیایی ، الکلی، اسیدها، گریس ها، روغن ها، چربیها و مواد بیولوژیک کاملاً مقاوم می باشند. آرایش هندسی سطح پکینگ باعث افزایش نسبت سطح به حجم می شود. پکینگ ها استفاده متنوعی در صنایع مختلف از جمله آب و فاضلاب، پالایشگاه و پتروشیمی، تهویه و … دارد.

موارد کاربرد پکینگ مدیا به شرح زیر است:

 1. در صنعت تصفیه فاضلاب به منظور افزایش سطح مخازن بیولوژیکی و کاهش ابعاد مخازن و افزایش راندمان تصفیه بیولوژیکی
 2. حذف نیترات از آب شرب به روش بیولوژیکی
 3. حذف آمونیاک از مزارع پرورش ماهی و افزایش ظرفیت آن
 4. برجُ های تماس مایع و گاز
 5. برجهای گاز زدایی
 6. برج های خنک کننده

استفاده از فرآیندهای رشد چسبیده در سیستمهای هوازی و بی هوازی با تثبیت میکروارگانیزمها بر روی پکینگ ها و تشکیل بیوفیلم موجب افزایش تعداد میکرواورگانیسم ها به صورت چسبیده و معلق می شود که این افزایش تعداد باعث کاهش ابعاد مخازن بیولوژیکی و افزایش راندمان تصفیه می گردد. در واقع پکینگ باعث افزایش سطح نسبت به حجم می شود. استفاده از پکینگ در راکتورهای بیولوژیک ضمن افزایش ظرفیت و راندمان تصفیه موجب افزایش مقاومت فرآیند نسبت به شوک های هیدرولیکی، شوک های آلی و سمی می شود. از دیگر مزایای استفاده از پکینگ کاهش فرار لجن مفید می باشد. یکی از مهمترین مزایای استفاده از پکینگ در تصفیه بیولوژیکی کاهش ابعاد مخازن و کاهش هزینه ساخت می باشد.

در صنعت آب و فاضلاب از پکینگ برای موراد زیر استفاده می شود:

 1. افزایش ظرفیت و راندمان فرآیندهای تصفیه فاضلاب
 2. ارتقا ظرفیت و افزایش راندمان تصفیه خانه های موجود
 3. در فرآیندهای شناورسازی(حذف چربی) سبب افزایش سرعت صعود ذرات چربی که این نوع پکینگ CPI نام دارد
 4. در فرآیندهای ته نشینی(زلال سازی) سبب افزایش سرعت ته نشینی ذرات معلق که این نوع پکینگ لاملا نام دارد

پكينگ مدیای این شرکت برای استفاده در تصفیه فاضلاب از جنس PP  با استفاده از بهترین مواد اولیه تولید می شوند. این پکینگ ها در سطح ویژه های مختلف و بصورت ثابت و معلق تولید می گردند این پکینگ ها کاملا در برابر ضربه، سایش و نور ماورا بنفش کاملا مقام هستند. این پکینگ ها کاملا قابل شستشو بوده و از قابلیت خود پالایی بالایی برخوردارند.

مشخصات پکینگ مدیا ها :

نوع ثابت:

 Specification

Type

CF12

CF19

Total Surface Area

240 m2/m3

150 m2/m3

Dimensions

2.400 x 600 mm, (height: 150, 300, 600 mm)

2.400 x 600 mm, (height: 150,

300, 600 mm)

Weight

20-60 kg/m³

20-60 kg/m³

Channel structure

Vertical

Vertical

Material

PP, HD-PE, PVC

PP, HD-PE, PVC

Temperature of operation

80°C

80°C

Channel opening

12 mm

19 mm

 تامین انواع پکینگ مدیاي ثابت از جنس PP